Δεξιότητες
Καινοτομία
Όραμα
Επιχειρηματικότητα
Νέες θέσεις εργασίας
Διάγνωση
Αγορά Εργασίας
Έρευνα
Αποτελεσματικότητα
Επαγγέλματα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Σχετικά με εμάς

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και οπτικοποιεί στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις για την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας καθώς και για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Close Menu