Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, λόγω πιλοτικής λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου, αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr).

Close Menu