Ο μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016, ακολουθώντας Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή το 2015.

Περιλαμβάνει ένα ευρύ επιχειρησιακό δίκτυο φορέων και κοινωνικών εταίρων καθώς και ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων, συντονίζει το δίκτυο και διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα

Close Menu