Συντελεστές του Μηχανισμού από πλευράς ΕΙΕΑΔ

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μηχανισμού:

     Δρ. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

  • Ομάδα Εργασίας του Μηχανισμού:

     Δρ. Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος

     Αντουέλα Βαγγέλη MSc

     Δρ. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

     Έλενα Καλογεράκη MSc  

     Δρ. Χρήστος Καραβάς

     Βασιλική Κρομμύδα MSc

     Βασίλειος Μαρκάτης MSc

     Δρ. Βάιος Κώτσιος

     Δρ. Παναγιώτης Κώτσιος

     Δρ. Βαρβάρα Λαλιώτη

     Βατίστας Μαλαματένιος MSc

     Παύλος Ξένος Κοκολέτσης MSc

  • Κύριος Ερευνητής-Επιμέλεια Αναλύσεων Ετήσιας Έκθεσης του Μηχανισμού:

     Δρ. Βάιος Κώτσιος

  • Υπεύθυνη Τεχνικού Δελτίου του Μηχανισμού:

     Αναστασία Παπακώστα

 
 
Close Menu