ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31-5-2017. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Close Menu