Συντονιστική Επιτροπή και Δίκτυο Φορέων

Ο Μηχανισμός έχει θεσμοθετηθεί με νόμο του 2016 και διοικείται από Επιτροπή Συντονισμού απαρτιζόμενη από:

 • το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (συντονιστής για την ανάπτυξη και λειτουργία του Μηχανισμού)
 • το ΕΙΕΑΔ (επιστημονικά υπεύθυνος φορέας για τον Μηχανισμό)
 • το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)
 • την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
 • τον ΟΑΕΔ
 • τους κοινωνικούς εταίρους που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).

Επιπλέον των ανωτέρω, στο Δίκτυο Φορέων του Μηχανισμού συμμετέχουν:

 • η Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη
 • η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισμού (ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια)
Close Menu