ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η παρακάτω ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα του Π.Σ. Εργάνη και έχει 3 στόχους:

  1. Διαδραστική αποτύπωση των πρόσφατων γεγονότων στη μισθωτή αγορά εργασίας (Ιανουάριος-Απρίλιος 2020)
  2. Συγκριτική ανάλυση των μεταβολών στη μισθωτή αγορά εργασίας σε σχέση με τις προβλέψεις του μηχανισμού για το 2020 για την εξέλιξη της μισθωτής αγοράς εργασίας “υπό καθεστώς κανονικότητας”
  3. Παρουσίαση ενός υποστηρικτικού μοντέλου για την άρση του “απαγορευτικού” για χρήση σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες προσεγγίσεις
Close Menu