ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  • Διαβάθμιση κινδύνου για την απασχόληση από την πανδημία Covid-19, ανά Περιφέρεια, με βάση την παγκόσμια έρευνα του ILO Monitor για τον αντίκτυπο της πανδημίας ανά κλάδο.
Close Menu